เศษส่วนและทศนิยม ม.1

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เศษส่วน ม. 1

คลิป VDO การสอน เศษส่วนและทศนิยม ตอนที่ 1 

คลิป VDO การสอน เศษส่วนและทศนิยม ตอนที่ 2

คลิป VDO การสอน เศษส่วนและทศนิยม ตอนที่ 3

unit1 แบบฝึกทักษะเศษส่วนและทศนิยม

 

การแปลงทางเรขาคณิต ม.2

คลิป VDO อธิบายการแปลงทางเรขาคณิต

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คลิป VDO การเลื่อนขนาน ตอน 1

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คลิป VDO การเลื่อนขนาน ตอน 2 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คลิป VDO การสะท้อน ตอน 1

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คลิป VDO การสะท้อน ตอน 2

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การแปลงทางเรขาคณิต

คลิป VDO การสะท้อน ตอน 3

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การสะท้อน

คลิป VDO การหมุน ตอน 1

การแปลงทางเรขาคณิต เลื่อนขนาน สะท้อน หมุน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกทักษะการแปลงทางเรขาคณิต

  1. เลื่อนขนาน ม.2

  2. การแปลงทางเรขาคณิต

  3. แบบฝึกทักษะการแปลง

เวทคณิต

เทคนิคการคิดเลขเร็ว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เวทคณิต pdf

ต้นฉบับเวทคณิต ฉบับปรับปรุงพค 60

การบวก 

การลบ

การลบแบบทบสิบ

การลบแบบทบสิบทบเก้า

การลบตรงหลัก

การลบโดยวิธีนิขิลัม

การคูณ

การคูณโดยจัดตำแหน่ง

การคูณโดยใช้ตาราง

การคูณแนวตั้งและคูณไข้ว

การคูณเบี่ยงฐาน

การหาร

การหารวิธีนิขิลัม

การหารแบบพาราวาท

PLC

Professional Learning Community (PLC)

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพบุคลากรโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก

การจัดการเรียนรู้แบบ BBL                                                     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Rearning

ทีม  Leader(PLC) 

Logbook หลักของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก

ทีม Teacher (PLC) ชั้นอนุบาล

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม

Logbook ชั้นอนุบาล

 

 

ทีม Teacher (PLC) ชั้น ป. 1-3

Logbook ป.1-3

ทีม Teacher (PLC) ชั้น ป. 4-6

Logbook ป.4-6

ทีมTeacher (PLC) มัธยมศึกษาตอนต้น

Logbook ม. 1-3

 

เตรียมทดสอบครูคณิต ม.ต้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

กราฟและระบบสมการเชิงเส้น 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ระบบจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้นขนาน

เส้นขนาน และความคล้าย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความเท่ากันทุกประการ

ความเท่ากันทุกประการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จำนวนจริง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง 

คู่มือชุมนุมคณิตศาสตร์

%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a1

ติว O-Net 59

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c-onet